LaSalle Language Academy

LaSalle Language Academy is currently hosting Zhang Xiaolin from Gaoyou, China.
LaSalle Language Academy previously hosted Wu Huaqiong from Duyun, China; Wang Xia from Jiujiang, China; Kong Yanli from Yichang, China; Jiang Yajuan from Tianjin, China; and Qiang Dandan from Nanjing, China.

School Year: 
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
Location: 
1734 N Orleans St
Chicago, IL 60614